Ytteroyane

Opning av Nybøvegen / Stenging av kryss i Krokavegen

Vesgstenging Krokavegen
Oversiktskart ved Nybøvegen/Krokavegen

Torsdag 22.11.2018 vert Nybøvegen opna for trafikk i begge retningar. Vi gjer merksam på at det framleis er anleggsarbeid i området og ber trafikantane vise omsyn.

Krokavegen vert stengd i krysset Nybøvegen/Krokavegen i perioden torsdag 22.11.2018 – tysdag 27.11.2018 på grunn av etablering av intensivbelysning. For omkøyring bruk avkøyrsel til Krokavegen i aust frå Brandsøyvegen.