Seglbåt med jente

Oppmåling av uteareal til eigarseksjon (eierseksjonsloven §7)

Søknaden må innehalde

Fullmakt
 
Gebyr etter punkt 3.1.3 i gebyrregulativet