Båtar på hamna

Oppstart av desentralisert lærarutdanning i Flora hausten 2010 ?