Skulestart Florø barneskole

Oppstart av desentralisert lærarutdanning i Flora hausten 2010 ?