Båtar på hamna

Oppstart av nytt kor for dei over 60 – som del av Den Kulturelle Spaserstokken