hamnebasseng langt

Ordinær høyring: Hamneplan 2019 – 2040

Hamneplan 2019-2040, vedtatt i hamnestyret 25. januar 2019 vert no sendt ut på ordinær høyring. Høyringsperiode er 26.02.19 til 09.04.19. Etter ordinær høyring skal den tilbake til hamnestyret før den vert sendt til bystyret for endeleg handsaming. Hamneplan 2019-2040 skal erstatte hamneplan frå 2006. Det vart i mai og juni 2018 haldt ein open innspelsrunde i arbeidet med ny hamneplan. Logg frå innspelsrunden ligg vedlagt.

Høyringsinnspel sendast til hamneplan@florahamn.no, merk eposten med «Innspel til hamneplan på vegne av <namn på bedrift, rederi, privatperson>».

Frist for innspel: 09. april 2019.