Båtar på hamna

Organisasjon og personal

Organisasjons- og personalavdelinga er ei stabsavdeling under Rådmannen. Arbeidsområda til staben er som følgjer:

• Møte- og utvalssekretariat
• Sekretariat for Ungdommens Bystyre, Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma
• Ansvarleg eining for gjennomføring av val
• Utforming av personalpolitikk
• Rekruttering
• Lønsforhandlingar
• Implementering av Lov/avtaleverk
• Arbeidsmiljø
• HMS
• Inkluderande arbeidsliv
• Inntak og koordinering av lærlingtiltak
• Velferdstiltak
• Introduksjonstiltak

Personalsjef:
Trond Ramstad Olsen
Tlf. 57 75 62 08
Mob: 41 53 01 12
e-post: trond.ramstad.olsen@flora.kommune.no