Seglbåt med jente

Oversikt på områder som skal få namn

Nedanfor finn du kvart område som skal få namn. Nedst på kvar side kan du legge inn ditt forslag ved å trykke på "Skriv eit innlegg".

Vegnamn for område øst for Botnastranda - frist 14. desember 2018
Industriområde aust for Botnastranda

 

Områder som skal få namn - frist 30. oktober 2018
Nummer Namn på område
1 Adresseparsell Hyevegen
2 Adresseparsell Nordre Vågen
3 Adresseparsell Øyna
4 Adresseparsell for privat veg Agledal
5 Ny adresseparsell for Færøykavlen
6 Ny adresseparsell for Litle Timberøya
7 Ny adresseparsell for Domba på Hovden
8 Ny adresseparsell for Norddalsøya i Norddalsfjord
9 Ny adresseparsell for Kletten, Brandsøy
10 Ny adresseparsell for Heia på Stavøya
11 og 12 Nye adresseparsellar for Instetunet langs Brandsøyvegen
13 Ny adresseparsell for Uravågen, Årebrot