Seglbåt med jente

På www.helsenorge.no er det samla gode råd tilpassa ulike grupper som er ramma av ugjerningane i Oslo og på Utøya

  • korleis snakke med barn om katastrofen
  • korleis snakke med barn om medieinntrykk
  • sorg og sorgreaksjonar hos barn og unge
  • råd til familie og venner av de som har opplevd katastrofen
  • råd til deg som har opplevd katastrofen
     

Desse råda finn du på helsenorge.no