Skulestart Florø barneskole

Pålegg om koking av vatn i Eikefjord er oppheva.

Flora_kommune_logo_lite.gif

Flora kommune melder at varsel om " Pålegg om koking " gjeve tysdag 21.11.17, opphevast.

Dette med bakgrunn av vassprøve teke 22.11.17