Skulestart Florø barneskole

Påmelding til friluftsskular i sommar

Vi minnar om påmeldingane til Fjordane Friluftsråd sine friluftsskular i sommar for born 10-13 år. Dette er skular som gjev god opplæring å ferdast i og forstå naturen. Nytt frå i år er at vi også kan tilby born i Vågsøy og Bremanger desse skulane. Her har vi funne ei god løysing ved å legge dei til Leirgulen og Blålida. For Flora er også ein av skulane lagt til byen på dagtid for dei som synst dette høver best.

Link til påmeldingane finn du her:

BREMANGER OG VÅGSØY (Skular fra 30.07, frist 23.06)

FLORA (Skular fra 25.06, frist 16.06)