Skulestart Florø barneskole

Parkeringsnorm

Flora kommune har frå 1980 hatt vedtekt til PBL §69 nr. 4 som gir kommunen høve til å samtykke i at det i staden for parkeringsplassar på eigen grunn eller på fellesareal, vert innbetalt eit beløp pr. manglande plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg.Parkeringsplass

Meir om sats for manglande parkeringsplass, parkeringsnorm og frikjøpsordning for manglande parkeringsplass samt vedtekt til Plan- og bygningslova §69 nr. 3 og nr. 4 finn du i menypunkta under.
 

Parkeringsnorm

Frikjøpssatsar