Seglbåt med jente

Pedagogisk kafè - Nyare hjerneforsking og læring

Har kognitiv psykologi og moderne hjerneforskning noko å tilføre oss i barnehage og skule? Ja er svaret til Gøran.

goran_soderlund.jpg
Gøran Søderlund
PhD i psykologi
Førsteamenuensis i spesialpedagogikk ved HiSF
  • Orientering om forskingsområdet kognitiv psykologi med fokus på oppmerksomheit og hukommelse.
  • Konkrete eksemplar frå hans forsking på området
  • Samanfatning av prosjektet Lærande Regionar

Tid: Torsdag 14.nov – kl:19:00 – 21:00 
Stad: Quality Hotell  Servering: Pizza

Påmelding til ATV innan tysdag 12.november.