hamnebasseng langt

Pensjon

På nettsidene til NAV finn du informasjon om ulike pensjonsordningar. 

Din pensjon er ei netteneste som gjev deg tilgang til eigne data om alderspensjon i folketrygden. Her kan du planlegge din eigen pensjon. Pensjonskalulatoren føretar ein førebels utrekning ut frå dagens regelverk