hamnebasseng langt

Pensjon

KLP

Fordi du har ein jobb som gir deg pensjon i KLP, har du ikkje berre ein av dei beste pensjonsordningane i landet. Du får også fleire fordeler du kan nytte deg av allereie i dag. Bruk eitt minutt på å få oversikt over kva fordeler som følgjer med jobben din.

Sjekk pensjonen din og dei andre fordelane dine her.

Ny rutine for søknad om pensjon frå KLP

Frå 17. februar 2017 skal tilsette sjølv søkje pensjon frå KLP via "Min Side" på klp.no. Dette kan gjerast inntil 5 månader før pensjon vert igangsett.

Før søknadane sednast til KLP, vil dei kome fram på kundesida hja arbeidsgjevar for gjennomgang og godkjenning. Søknadane sendast då vidare til KLP for handsaming.