Ytteroyane

Pensjonsmøte for tilsette i Flora kommune 14.02.2019

Tilsette i Flora kommune født før 1959 vert invitert til pensjonskurs torsdag 14. februar. 

Tid og stad: Flora samfunnshus, torsdag 14.02.2019, kl. 18.00 - 20.00.

Det vil også bli gitt høve til individuell rådgjeving kring eigen pensjon for dei som er medlemmar i KLP. Rådgjevinga vil ikkje finne stad på kursdagen, men i etterkant. Det vil bli høve til å melde seg på slik rådgjeving på sjølve kurset.

Pensjonskurset vil fokusere på:
  • Dine pensjonsrettar som medlem i KLP
  • Folketrygd/Pensjonsreform 
  • Når kan eg ta ut pensjon? 
  • Kva påvirkar størrelsen på pensjonen?
  • Kva kan eg tene/jobbe ved sida av pensjon?
  • Andre pensjonsspørsmål du måtte ha

Vel møtt!