Båtar på hamna

Plan for universell utforming i Flora kommune ute på 2.gongs høyring