Seglbåt med jente

Planforslag til offentleg ettersyn.