Seglbåt med jente

Politisk dag 16. oktober 2013

Mote[1].gif

Møtedato: 16.10.2013
Møtestad: Flora Samfunnshus
Møtetid:    Kl. 08.00 - 09.00 Fellesorienteringar:
                                                * Statsbudsjettet
                                                * Papirlause møter
                  Kl. 09.00 -11.30   Gruppemøter
                  Kl. 11.30- 12.30   Lunsj
                  Kl. 12.30              Hovudutvalsmøte
                                                                      

Møteinkalling Helse og Sosialutvalet

Møteinnkalling Kultur og oppvekst

Møteinnkalling Plan- og miljøutvalet