Båtar på hamna
Kurshaldar og deltakarar rundt bordet

Politisk dag 16. september

Tysdag 16. september er det møter i desse politiske utvala:

Møtestad: Flora Samfunnshus
Møtetid: Frå kl. 09:00

Sakliste og saker finn du i pdf format ved å trykke på det aktuelle utvalet ovanfor.