Skulestart Florø barneskole

Politisk dag 18. oktober 2011

Flora samfunnshus kl. 12.30

Det er kalla inn til møte i Kultur- og oppvekstutvalet, Administrasjonsutvalet, Plan og miljøutvalet og Helse- og sosialutvalet.

Sakliste og saksframlegg som skal handsamast i dei ulike utvalea finn du her: