Båtar på hamna

Politisk dag 22. november

Stad: Flora samfunnshus kl. 12.30

Kurshaldar og deltakarar rundt bordetDet er kalla inn til politisk dag med møte i Kultur- og oppvekstuvalet, Administrasjonsutvalet, Helse- og sosialutvalet og Plan- og miljøutvalet.

Alle utvala møter til felles oppstart på samfunnshuset.

08.00 - 09.00: Budsjett 2012 ved rådmannen
09.00 - 10.30: Orientering om Guleslettene
10.30 - 12.00: Gruppemøter
12.00 - 12.30: Lunsj
12.30:               Hovudutvalsmøtene starter

Sakliste og saksframlegg som skal handsamast i dei ulike utvala finn du her: