Skulestart Florø barneskole
Kurshaldar og deltakarar rundt bordet

Politisk dag 3. september 2013

Det er kalla inn til politisk dag med møte i Kultur- og oppvekstuvalet og Plan- og miljøutvalet.

 

Utvala møter til fellesorientering på samfunnshuset:

08.30 - 09.00:    Florelandet Nord
09.00 - 09.30:    Anleggsarbeid Kinnvegen
09.30 - 10.30     Politidistrikt
10.30 - 11.30:    Gruppemøter
11.30 - 12.30:    Lunsj

12.30:  Kultur- og oppvekstutvalet - møtestad Steinhovden skule og barnehage
12.30:  Plan og miljøutvalet - møtestad Flora samfunnshus

Sakliste og saksframlegg som skal handsamast i dei ulike utvala finn du her: 
Kultur- og oppvekstutvalet
Plan- og miljøutvalet