hamnebasseng langt

Politisk styring

Flora kommune sitt øverste politiske organ er bystyret.
Det har 31 representantar fordelt på 9 politiske parti .

Kommunen har og eit formannskap og 3 hovudutval:

  • Levekårutval
  • Plan- og samfunnsutval
  • Administrasjonsutval

Ola Teigen (Arbeidarpartiet) er ordførar i Flora kommune.
Ordførarkontoret er på Flora rådhus i Strandgata 30.

Ynskjer du kontakt med ordførar kan du ringe desse nummera:Tlf.: 57756211 Mobil: 97 54 80 23 eller du kan sende ein e-post: ordforer@flora.kommune.no.

Jan Henrik Nygård( V) er varaordførar, mobil: 48 01 31 61, e-post: jan.henrik.nygard@flora.kommune.no.

Oversikt over alle folkevalde og kontaktinformasjon finn du her.