Ytteroyane

Politiske vedtak

Formannskapet 24.03.2015

Bystyresak 085/14, 16.10.2014

Bystyresak 011/15, 03.02.2015

Bystyresak 026/15, 09.06.2015

Bystyresak 093/15 og 094/15, 01.12.2015

Bystyresak 005/16, 02. februar 2016

Bystyresak 013/16 og 014/16, 23. februar 2016

Bystyresak 017/16, 15. mars 2016

Bystyresak 040/16, 26. april 2016

Bystyresak 004/17, 07. februar 2017

Bystyresak 17/17, 21. mars 2017

Bystyresak 27/17, 03. april 2017

Anna