Båtar på hamna

Presentasjonar frå kurs og konferansar

På denne sida vil det bli lagt ut presentasjonar og dokument frå ulike kurs og konferansar som de som politiakarar har delteke på.

Formannskap 30.10.2014: BHP 2015 - Presentasjon økonomi
                                             BHP 2015 - Presentasjon teknisk/kultur
                                             Budsjett og handlingsplan 2015 omsorg og oppvekst

Bystyre 16. oktober: Orientering statsbudsjett 2015 - bystyremøte 16.10.2014

Politisk dag 12.11.2013: "Tilleggsproposisjon 2014" 
                                        Fylkesmannen sitt samandrag av tilleggsproposisjonen
                                        Brukarstyrt personleg assistent (BPA) - presentasjon
                                        Høringsnotat ang BPA, frå HOD

Politisk dag 16.10.2013: "Statsbudsjettet 2014"

Bystyre 17. september: Samhandlingsprosjektet, politisk orientering

Strategisamling 8-9 april, 2013 Samfunnsdelen av kommuneplanen

Politisk dag 16.10.12"Statsbudsjett 2013"

Presentasjonar frå folkevaldopplæringa 4. og 5. oktober 2011:

Møte- og delegeringsreglement. Dei politiske organa og deira oppgåve, ved spesialrådgjevar Edvin Helgheim

Kommunen som arbeidsgjevar, samspel og rolledeling,  ved personalsjef Trond Ramstad Olsen

Samhandlingsreforma, ved kommunalsjef Gunnar Frøland i samarbeid med Elisabeth Aven og Magni Håvardstun

Oppvekstplan, ved kommunalsjef Guri Langaas i samarbeid med Sissel Brunsvik og Tone Aasrud

Kommunen sitt planverk, ved plankoordinator Rolf Bjarne Sund

Kultur og kulturnæring, ved kultursjef Anita Solbakken

Økonomistyring for folkevalde, presentasjon, ved Dan Lorentzen, seniorrådgiver Bedriftskompetanse

Økonomistyring for folkevalde, notater, ved Dan Lorentzen, seniorrådgiver Bedriftskompetanse