Seglbåt med jente

Produksjonstilskot i jordbruket