Rådmann, 3 kommunalsjefar

Knut Broberg
Rådmann

Tlf. 90 67 32 35
e-post: raadmannen@flora.kommune.no

Rådmannen, saman med kommunalsjefane, utgjer kommunens strategiske leiing. Rådmannen er den øvste administrative leiar for kommunen, og har ansvar for at Flora kommune utviklar organisasjonen og tenestene til fordel for innbyggarane, og at tiltak blir gjennomført i tråd med politiske vedtak.

Linda Nipen
Kommunalsjef, økonomi
Tlf. 57 75 62 06
Mob. 41 53 01 18
e-post: linda.asphjell@flora.kommune.no

Anders Moen
Kommunalsjef, oppvekst

Tlf. 57 75 62 01
Mob. 41 53 01 13
e-post: anders.moen@flora.kommune.no

Norunn Stavø
Kommunalsjef, Helse/Barn- og unge/NAV

Tlf. 57 75 62 20
Mob. 41 53 61 20
e-post: norunn.stavoe@flora.kommune.no

2. mars 2018 Henrik Ulriksen