Båtar på hamna

Rådmannen sitt forslag til budsjett og handlingsprogram for 2010