Seglbåt med jente

Rådmannen sitt utkast for budsjett og handlingsprogram 2014

Her finn de rådmannen sitt utkast for budsjett og handlingsprogram for 2014. Vedlagt følgjer også økonomiske hovudoversikter og utkast til budsjettvedtak.

Utkast: Budsjett og handlingsprogram 2014

Vedlegg: Økonomiske hovudoversikter

Vedlegg: Utkast til budsjettvedtak