hamnebasseng langt

Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 2018

I dag vart rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram for 2018, og økonomiplan 2018 - 2021, lagt fram for formannskapet. Formannskapet vil kome med sin tilråding til bystyret 28.11.2017, og deretter bli lagt ut til høyring.