hamnebasseng langt

Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram for 2019

IMG_20181030_123331_resized_20181030_123517607_lite
Rådmann Knut Broberg orienterer om BHP 2019 overfor Flora formannskap

I dag vart rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram (BHP) for 2019, revidert budsjett for 2018 og økonomiplan 2019 - 2022 lagt fram for formannskapet.

Formannskapet vil kome med si tilråding til bystyret 27. november, og deretter bli lagt ut på høyring.

Les rådmannen sitt utkast til BHP 2019, revidert budsjett 2018, og økonomiplan 2019 - 2022

Les også rådmannen og kommunalsjefen sin presentasjon til Flora formannskap

Besøk Firdaposten si heimeside for å lytte til podcasten med ordførar Ola Teigen og rådmann Knut Broberg.