Båtar i hamna

Rådmannen svarar på spørsmål om tilsettingar i kommunen

Samlingslista har i brev til oss datert 7. mai stilt spørsmål ved vurderingar vi gjer ved nytilsettingar.

Brevet frå Samlingslista og rådmannen sitt tilsvar kan du lese her: