Seglbåt med jente

Radonmåling i din bustad

Helsemyndighetene anbefaler alle som har bustad med opphaldsrom i dei tre lågaste etasjane over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjon i sin bustad.

Slik kan du få målt radon
Dersom du ynskjer å måle radonførekomsten i bustaden din kan du fylle ut bestillingskjema ved å trykke på lenka: Bestille måleutstyr

Du kan òg ta direkte kontakt med Gammadata Norge på telefon 33 05 03 03.

Les meir om måling av radon i din bustad.