Seglebåt med jente

Rapportar frå spørjeundersøking om samanslåing av Vågsøy og Flora kommune

Sentio Research Norge AS utførte mellom 09. og 16. mars spørjeundersøking blant eit representativt utval av innbyggarane i Vågsøy og Flora om samanslåing av kommunane. 

No er resultata frå spørjeundersøkinga klare: