Skulestart Florø barneskole

Reguleringsplan for del av Gbnr 23/5. Solheim til offentleg ettersyn.