Båtar på hamna

Reguleringsplan til offentleg ettersyn