Ytteroyane

ReHabilitering veka 24. - 28. oktober 2011

Årets tema:ReHab Uka
Frå barn til vaksen
- Samarbeid styrker deltaking, sosialt og i samfunnet

ReHabiliteringsveka vert arrangert av Fysio- og ergoterapiavdelinga i Flora kommune. Det vert lagt opp til ulike fysiske aktivitetar kvar dag den  veka. Dette er eit arrangement for dei som går på ungdomsskulen og vidaregåande skule. Aktivitetane er opne for alle, men vi ynskjer særleg å nå dei ungdommane som ikkje er ein del av eit aktivitets- / idrettstilbod i Flora kommune.

Informasjon om arrangementet

For spørsmål ta kontakt med:
-         Ann Christin Svenkerud, fysioterapeut, tlf: 57758082
-          Anita Valberg, ergoterapeut, tlf: 57758083