Seglbåt med jente

Renovasjon - endringar i henting av avfall i jula

Renovasjonsavdelinga melder om endring i ruta som er sett opp 24.12:

I renovasjonskalenderen står det at det vert henta avfall i sone 1 den 24.12.

Denne vert i staden henta fredag 21. desember.

Det vert då henta mat, papir og plast.

Spanna må vere ute til kl 07.00 denne dagen.