Ytteroyane

Resultat for valet til ungdommens bystyre 2016

Resultat frå UB-valet 2016
Resultat frå val til ungdommens bystyre 2016

Her kjem dei endelege resultata frå valet til UB i Flora 29. september 2016.

Det var ganske jamt mellom dei frie listene, men UH-lista var størst og tok 4 av dei 9 mandata på dei frie listene. AUF tok 3 mandat og Haffenlista tok 2. UH var klart største "partiet" på Flora ungdomsskule og i Eikefjord, medan AUF var klart største partiet på Flora vidaregåande skule.