Båtar på hamna

Røde Kors Nordisk United World College - Internasjonalt show 2004