hamnebasseng langt

Rusmisbruk

Ein blome er ein blome.NAV, sosiale tenester, gjev råd og rettleiing til rusmisbrukarar og deira familiar slik at han/ho kan kome seg bort frå alkohol og andre rusmiddel. Vi har stilling som ruskoordinator.

Hjelpetiltak, t.d. institusjonsplass, vert vurdert i nært samarbeid med lege og fylkeskommunal rusmiddelkonsulent. Vi formidlar kontakt med lokal ettervernsgruppe om ønskjeleg.

Kommunen har og ei ordning kalt Aktiv på Dagtid der menneske som heilt eller delvis er utafor arbeidslivet får eit tilbod om fysisk aktivitet.  Meir informasjon finn du her

Kontakt NAV