hamnebasseng langt

Samferdsleministeren kjem til Kystvegkonferansen