Seglbåt med jente

Sentrumsplanarbeidet inn i sluttfasen

Endeleg vedtak av Sentrumsplanen skjer i april 2012

Vi går no inn i sluttfasen av Sentrumsplanarbeidet. Gå inn på www.sentrumsplanen.no. Her vil du finne litt om status så langt, med lenkjer til rapportar og skisser/forslag til løysing.

Mykje av planen har teke til å sette seg, men endå står det att ein del arbeid.

Ta utgangspunkt i det stoffet du finn her, og kom gjerne med innspel fram til 1. september 2011. Det vil bli ei formell høyring i starten av 2012, men da er det langt mindre høve til å vere med og påverke innhaldet i planen.

Følg oss også på Facebook