Skulefritidsordning (SFO)

Kvar skule har skulefritidsordning (SFO). Frå 01.08.2019 er tilboda og prisane som vist i tabellane under.

Søknadsfrist for SFO-plass for skuleåret 2019/2020 er 1. mai.

Er du folkeregistrert i Flora kommune, nyttar du denne lenka:

Før du byrjar å søkje må du finne fram fødselsnummer (11 siffer) til både barn og føresette. 

Søknad om SFO-plass ( innlogging vis ID-porten )

Er du folkeregistrert i annan kommune enn Flora eller manglar personnummer, nyttar du denne lenka:

Før du byrjar å søkje må du finne fram fødselsnummer (11 siffer) til både barn og føresette

Søknad om SFO-plass ( utan ID-porten )

Svar på tilbod om SFO

       

SFO-tilbod Brandsøy, Eikefjord, Florø barneskole, Krokane, Torvmyrane

Pris kr

   

A-tilbod – kvar dag, morgon og etter skuletid.

         2 500   

   

B-tilbod – kvar dag etter skuletid.

         2 200   

   

C-tilbod – inntil 11 dagar, morgon og etter skuletid

         1 800   

   

D-tilbod – enkeltdagar

            250   

   
       
       

SFO-tilbod små skular

Solheim

Stavang

Steinhovden

 

Pris kr

Pris kr

Pris kr

A-tilbod – kvar dag, morgon og etter skuletid.

    1 500   

    2 000   

      2 225   

B-tilbod – kvar dag etter skuletid.

    1 000   

    1 750   

      2 000   

C-tilbod – inntil 11 dagar, morgon og etter skuletid

   

    1 000   

      1 665   

D-tilbod – enkeltdagar

       200   

       350   

         250   

 

Ferie-SFO er eit tilbod til alle elevar på  1. – 4. trinn i Flora kommune. Ferie-SFO gjeld haustferie og vinterferie, to veker etter skuleslutt og to veker før skulestart .

Ferietilbodet er lokalisert til Florø barneskole. Søknadsfrist er 3 veker før kvar ferie. Søknadsskjema får du på din SFO. Tilbodet er er avhengig av det er minimum 12 barn som skal delta.

Ferie - SFO

Pris kr

Heil veke

         1 200   

Enkeltdagar

            400   

Flora kommune har eigne vedtekter for SFO. Desse vart vedtekne av Kultur- og oppvekstutvalet 21.10.2014.

Vedtekter for SFO i Flora kommune

11. april 2019 Henrik Ulriksen