Ytteroyane

Signert valprotokoll for valstyret - kommunestyrevalet 2015

Her finn du signert valprotokoll for valstyret til kommunestyrevalet 2015. Her finn du mellom anna berekning av stemmetillegg og personstemmer, detaljar om opptellinga og mandatfordeling.