Båtar på hamna

Sjukepleiarstilling - 50% vikariat Heimetenesta Eikefjord

 Søknadsfrist 04.11.2011

Svangerskapsvikariat for sjukepleiar- todelt turnus , frå 01.02.2012

  • Off. godkjent sjukepleiar
  • Må ha førarkort kl. B.
  • Løn etter sentrale og lokale avtalar, og kompetanselønssystem. pensjonsordning. 
  • Ynskjer du meir utfyllande informasjon om stillinga kan du ta kontakt med Avd.leiar Leni Nekkøy, tlf. mobil 48 08 05 55 
Søknadsrift 04.11.2011
Elektronisk søknadskjema finn du her.