hamnebasseng langt

Skatt og avgift

Kemnaren i Flora og økonomisjef i Flora kommune har felles kontor i Hans Blomgate 5. 

Kemnaren har ansvar for regnskapsføring og innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift, samt informasjon til og kontroll av arbeidsgjevarane.  

Flora likningskontor har kontor i Strandgata 40/42.
Har du spørsmål om sjølmelding, likning og skattekort ta kontakt med  Flora likningskontor på telefon 800 800 00.

Skattesystemet omfattar ei rekke ulike skattar og avgifter. Skattane og avgiftene har eit dobbelt formål: 

  • dei skal dekke fellesskapets utgifter, og
  • dei skal være et middel til økonomisk utjevning mellom borgarane. 

I menypunktet skatt vil du mellom anna finne meir informasjon om:

forskotstrekk, førehandslikning, kemnerattest, motrekning, nedsetjing av pensjonsgjevande inntekt/pensjonspoeng, restskatt, tilgodebeløp.