hamnebasseng langt

Skatt

Det offentlege sitt ansvar i høve til skatt er todelt.
Kommunen har ansvar for skatt, skattetrekk og arbeidsgjevaravgift til det offentlege.
Den statlege institusjonen skateetaten har ansvar for likninga di.