Skulestart Florø barneskole

Skatteoppgjer for 2003 .